G E G E V E N S B E S C H E R M I N G   
conform Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

G E G E V E N S B E S C H E R M I N G
conform Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) van toepassing. 

Wij hebben van u gegevens opgeslagen in de lijst met personen die van ons berichten per email ontvangen. 
Deze gegevens bestaan uit voornaam, achternaam en email-adres, 
en hebben wij verkregen door eerder email contact. 

Hierbij verklaart  KiEiTiEiN  dat wij deze gegevens uitsluitend zullen gebruiken voor het verzenden van nieuwsberichten.
Informatie wordt afgeschermd opgeslagen en is alleen voor  KiEiTiEiN  toegankelijk. 

Vanzelfsprekend verstrekt  KiEiTiEiN  geen gegevens aan derden.

Wilt u dat uw gegevens worden verwijderd, dan verzoeken wij u ons dit per email te melden. Alle gegevens worden dan verwijderd (en u ontvangt dan ook onze mailing niet meer).

post@keten.nu