K E T E N   G R A F I S C H   O N T W E R P
Een pagina met van-alles-wat: eenmalige projecten, werk in eigen beheer, plannen die het nét niet gehaald hebben ... stuk voor stuk bijzondere projecten, die we vol overtuiging voor het voetlicht brengen.

ma----

A F F I C H E S
Vier Hollandse (ijs)meesters op groot formaat


A F F I C H E 
De Suite in Theater Zwembad de Regentes; mooie symbiose, ook voor het ontwerp omdat we voor beide organisaties werkten


B O R D S P E L   S O C I A L E   M E D I A
Ontwikkeld door Floor Vlasblom voor jongeren op middelbare scholen.
Ontwerp voor spelbord en verpakking


V R O E G E R   I S   V O O R B I J 
Aversie verbeeld (ook Arnoud heeft inmiddels een smartphone)


A F F I C H E 
Concert op de pont bij Beusichem

R O E I W E D S T R I J D
Affiches en flyers voor verschillende edities


H U I S S T I J L
Q-Results – onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig advies in beleidsvraagstukken rond asbest


i X e R . n l
De brug tussen wetenschappelijke kennis en het brandweerveld


E L K   J A A R   É É N
Voor elk jaar een deel van Zissi’s leesplank; Cees heeft er inmiddels flink veel gemaakt! 


T W E E   S C H O L E N   S A M E N
Fusieschool in Utrecht bracht twee oud-collega’s weer samen, wat resulteerde in een feestelijke huisstijl. 
In samenwerking met Albert Hennipman


E X P O 
Schildervereniging Pro Arte exposeert; vader belt zijn zoon...


H E T   J A C H T G E W E E R 
Naast de samenwerking voor het Nederlands Dans Theater hebben we met Dirk Buwalda ook voor het theater affiches gemaakt

P L A N   V A N   A A N P A K
Samen met Schrijfteam.nl is voor Damen Shipyards Group een campagne ontwikkeld voor het zo effectief mogelijk werven van specialisten in de scheepsbouw


O V E R   H E T   V A K
Coen Verbraak in gesprek met cabaretiers. Met portret foto’s van Bert Nienhuis


D E   D I K S T E
Meer dan 600 pagina’s met tekst over taal. Voor Amsterdam University Press


M E T E N   O P   L O C A T I E
Bij calamiteiten – initiatief van de Universiteit in Nijmegen


T O T A L E   V R I J H E I D 
Met ‘het bestuur’ leuke evenementen bedenken (naast de B-BBQ) en daar buurtbewoners enthousiast voor maken...


K A L E N D A R I U M
Spelen met 365 getallen, gecombineerd met een paar constanten – dag en maand. Opgenomen in de inleiding van “dagendagendag” – uitgave van DeWerf