DAMEN SHIPYARDS GROUP

Corporate brochure op pocket-formaat
Met meer dan 32 werven wereldwijd opereert Damen in vrijwel elk marktsegment van de scheepsbouw. State-of-the-art schepen worden in no time opgeleverd.
identiteit, brochures, rapporten, speciale uitgaven
+ D A M E N S H I P Y A R D S + C O R P O R A T E B R O C H U R E

K E T E N    G R A F I S C H    O N T W E R P E R S
Je krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken, zeggen ze. En tja, dan is de weergave op beeldscherm niet toereikend. Drukwerk moet je zien. Vasthouden. Ruiken zelfs. Voor een optimale ervaring zijn meer zintuigen nodig.
Wanneer komen we langs?

D A M E N   S H I P Y A R D S   G R O U P
Corporate brochure op pocket-formaat
Met meer dan 32 werven wereldwijd opereert Damen in vrijwel elk marktsegment van de scheepsbouw. State-of-the-art schepen worden in no time opgeleverd.
identiteit, brochures, rapporten, speciale uitgaven
+  D A M E N   S H I P Y A R D S      +  C O R P O R A T E   B R O C H U R E 
   

B A S E
Bewegwijzering
Advocaten met een ferme handdruk. 'Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet.' Assertief kleurgebruik en een woordbeeld dat zo sterk is, dat het gemist kan worden zonder herkenbaarheid te verliezen.
identiteit
    

D E   H A A N
Tenders en presentaties
Innovatief en toonaangevend specialist in internationale verhuizingen – en wegbereider op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Familiebedrijf, geleid door de 8e generatie De Haan.

  

G R A S P
Techsavvy lawyers
Advies over de juridische en strategische aspecten van technologie, privacy en telecom. Geen lange memo's of ingewikkelde taal. Creatief, bondig en altijd praktisch.
logo – website 

W E L Z I J N   I S   D E   N I E U W E   W E L V A A R T
Reinier Castelein
In de participatiesamenleving, zoals Reinier Castelein (voorzitter van vakorganisatie De Unie) zich die voorstelt, is er ruimte voor Welzijn voor iedereen. In ‘Welzijn is de nieuwe welvaart’ zet hij zijn visie op de nieuwe economie uiteen.
boek
> > > >    I M P R E S S I E

I N G R I D   S M I T S
Gedragstraining voor paarden
Radiomaker. Zoekt de verhalen achter de krantenkoppen, de mens achter de publieke figuur. Traint zichzelf (en andere liefhebbers) nu in het gedrag van paarden. Luistert, fluistert.
identiteit

W E I J E R S 
Arbeidsrecht Advocatuur
Deze down-to-earth advocaat zet voor werkgevers en werknemers de juiste koers in Arbeidsrecht uit. De huisstijl haakt aan op zijn tweede passie/professie: Boeing 747 piloot op internationale cargo vluchten.
identiteit

   

H E T   1 1 e   L U S T R U M
Studentenvereniging Paramedus
De commissies en vakgroepenvan Paramedus blikken terug op het Utrechtse studentenleven. Met meer dan 800 leden en 55 jaar aan historie is er meer dan genoeg stof voor een kloeke bundel, vol bonte anekdotes en (bén jij dat?!) compromitterende beelden. 
boek

E E N V O U D
Verslaggeving van een deel-onderzoek
Kunnen jullie even bijspringen? Ook voor bescheiden projecten gaan wij graag vol aan de bak. In weinig tijd komen we met een heldere en fraaie oplossing.
digitaal document


H A P P Y   V I E W
Uitgeverij
Petra Maartense biedt het mooiste in de mens een podium met uitzicht op een nieuwe wereld. Initieert, produceert en publiceert artikelen, boeken, documentaires, films en tv-programma's.
identiteit – boeken, dvd's, website
> > > >  H A P P Y   V I E W

--- 

P I C O B E L L O 
Affiches
Noord-Hollandse ijsmakers met Italiaanse passie en gekkigheid. De toonaangevende inrichting is verrijkt met een helder menu en een speels straatbeeld.
identiteit
  
   

P O R T O L A A N
Oud & vertrouwd in een nieuwe vorm
Handgetekende kaart met de havens, afstanden en zeilroutes op de voormalige Zuiderzee. Conventioneel gereedschap voor de schipper maar ook nostalgische decoratie in het vooronder of thuis-aan-de-wand. Voor zeeschuimers en landrotten.

E T T E M A 
Arbeidsrecht Advocatuur
Na een aantal jaren Rotterdam is deze ooievaar terug op het nest: Wassenaar, in het arrondissement Den Haag.   
identiteit   


K E T E N
Vrolijke groeten
2020 was een alles-gaat-anders-dan-anders jaar. We hebben elkaar minder vaak gezien en gesproken. Vandaar deze opgewekte groeten. Juist wanneer er van alles mis lijkt te gaan is de kans groot dat er iets bijzonders ontstaat. Blijf verrassen!
> > > >   I M P R E S S I E


S T E R R E N   V A N   D E   H E M E L 
Koken op verzoek
Zingen onder de douche of voor een volle zaal. Dat maakt nogal een verschil. Zo is het ook met koken. Een creatief initiatief van moeder & dochter – huiskamerdiners, workshops of koken op locatie.   
uitnodigingen en menukaarten  

  

E U R O T R O N I C
Restyling
Levering, installatie en onderhoud van apparaten en systemen voor communicatie, industrie en hernieuwbare energie. Specialist in HDPE beschermbuizen voor glasvezelkabels, UPS, outback power installaties en 24/7 on- en offshore service.                                                        identiteit                                                                                               identiteit

E G A L I T É
Een denktank in oprichting
Gelijkwaardigheid is de spil van vooruitgang. Stichting Egalité benadert het maatschappelijke debat over gender(on)gelijkheid vanuit het mannelijk perspectief. Vrijmoedig, geëngageerd, open. Platform én steunpunt.
identiteit    

W E   C H A T ,   W E   Z O O M ,   W E   C A L L ,   W E   M A I L
Afstudeeronderzoek voor BZ
Thuiswerken omwille van Corona. Enerzijds lastig om te onderzoeken, anderzijds super-actueel. Afronding van de studie Bestuur en Organisatiekunde – samenwerking van zoon en vader.  
masterscriptie