K E T E N   G R A F I S C H   O N T W E R P

De naam zegt het al.  K E T E N.  Van vraag naar antwoord, van probleem naar oplossing, van concept naar uitwerking naar eindproduct: communicatie is een proces, een kettingreactie. Daarin zijn wij de verbindende schakel.
Van kleinschalige opdrachten tot veelomvattende projecten, intensief samenwerken met onze opdrachtgevers resulteert in doordachte, heldere en eigenzinnige ontwerpen.
We doen waar we goed in zijn. En we doen dat met plezier.  K E T E N.  Da's Rotterdams voor lol trappen.

A M U S E S

E E N V O U D
Verslaggeving van een deel-onderzoek
Kunnen jullie even bijspringen? Ook voor bescheiden projecten gaan wij graag vol aan de bak. In weinig tijd komen we met een heldere en fraaie oplossing.  
digitaal document

A   t o t   Z - C A R D

Serie vouwfolders
Kunnen jullie even bijspringen? Ook voor bescheiden projecten gaan wij graag vol aan de bak. In weinig tijd komen we met een heldere en fraaie oplossing.
folder
> > > >   D A M E N   V O U W F O L D E R

K E T E N  werkt voor

D A M E N   S H I P Y A R D S   G R O U P    Gorinchem
P I C O B E L L O    IJssalon – Schagen
H A P P Y V I E W    Uitgeverij – Utrecht
B A S E    Advocaten – Rotterdam
G R A S P    Amsterdam
E U R O T R O N I C    Alphen aan den Rijn
J A N - R O B B E R T  Z E E L E N B E R G    Juridisch advies – Utrecht
X C E L L E N C E    Consultants – Bilthoven
E T T E M A   A D V O C A T U U R    Arbeid en onderneming – Wassenaar
D E   H A A N    Internationale verhuizingen – Alblasserdam
S Ø R E N S E N   A D V O C A T E N    Rotterdam
S T E R R E N   V A N   D E   H E M E L    Koken op verzoek – Beusichem
W E I J E R S   A R B E I D S R E C H T A D V O C A T U U R    Advocaten – Rotterdam

trots op het werk voor

N E D E R L A N D S   D A N S T H E A T E R    Den Haag
D I R K   B U W A L D A    Fotograaf
R E K E N K A M E R   R O T T E R D A M    Rotterdam
R E S I D E N T I E   O R K E S T    Den Haag
R I J K S G E B O U W E N D I E N S T    Den Haag
T H E A T E R   Z W E M B A D   D E   R E G E N T E S    Den Haag
Q - R E S U L T S    Consultant – Driebergen
T H E A T E R   I N S T I T U U T   N E D E R L A N D    Amsterdam
P L A T F O R M   A R B E I D S M A R K T B E L E I D   R I J N M O N D    Rotterdam
A K S Y S    Maarsbergen
I B E X    Maarsbergen
Q U A L I T Y   G R O U P    Maarsbergen
J F   P E R F O R M A N C E   &   L I F E S T Y L E   Oegstgeest
K A L L I E S   Beusichem
K I N D E R F I L M A C A D E M I E    Culemborg
A . U . P .    Amsterdam University Press – Amsterdam
R E N   P R O D U K T I E S    Sieradenontwerper – Buren