K E T E N   G R A F I S C H   O N T W E R P

De naam zegt het al.  K E T E N.  Van vraag naar antwoord, van probleem naar oplossing, van concept naar uitwerking naar eindproduct: communicatie is een proces, een kettingreactie. Daarin zijn wij de verbindende schakel.
Van kleinschalige opdrachten tot veelomvattende projecten, intensief samenwerken met onze opdrachtgevers resulteert in doordachte, heldere en eigenzinnige ontwerpen.
We doen waar we goed in zijn. En we doen dat met plezier.  K E T E N.  Da's Rotterdams voor lol trappen.

V O O R U I T   E R M E E 

E G A L I T É
Een denktank in oprichting
Gelijkwaardigheid is de spil van vooruitgang. Stichting Egalité benadert het maatschappelijke debat over gender(on)gelijkheid vanuit het mannelijk perspectief. Vrijmoedig, geëngageerd, open. Platform én steunpunt.  
identiteit

M E E S T E R L I J K   S T U C W E R K
Ieder zijn vak...
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
identiteit

D R I J F V E R E N   E N   D I L E M M A ’ S
Ervaringen van een scheepsbouwingenieur
Erik Smit inventariseert vanuit allerlei disciplines hoe een goed ontwerp tot stand (kan) komen. Het compromis tussen functionaliteit en schoonheid is meestal volkomen vanzelfsprekend, maar even zo vaak bijna onbegrijpelijk.
boek

H E T   1 1 e   L U S T R U M
Studentenvereniging Paramedus
De commissies en vakgroepen van Paramedus blikken terug op het Utrechtse studentenleven. Met meer dan 800 leden en 55 jaar aan historie is er meer dan genoeg stof voor een kloeke bundel, vol bonte anekdotes en (bèn jij dat?!) compromitterende beelden.
boek

K E T E N  werkt voor

D A M E N   S H I P Y A R D S   G R O U P    Gorinchem
P I C O B E L L O    IJssalon – Schagen
H A P P Y V I E W    Uitgeverij – Utrecht
B A S E    Advocaten – Rotterdam
G R A S P    Amsterdam
E U R O T R O N I C    Alphen aan den Rijn
J A N - R O B B E R T  Z E E L E N B E R G    Juridisch advies – Utrecht
X C E L L E N C E    Consultants – Bilthoven
E T T E M A   A D V O C A T U U R    Arbeid en onderneming – Wassenaar
D E   H A A N    Internationale verhuizingen – Alblasserdam
S Ø R E N S E N   A D V O C A T E N    Rotterdam
S T E R R E N   V A N   D E   H E M E L    Koken op verzoek – Beusichem
W E I J E R S   A R B E I D S R E C H T A D V O C A T U U R    Advocaten – Rotterdam
E L V E E   S T U C W E R K   Zevenhuizen (ZH)

trots op het werk voor

N E D E R L A N D S   D A N S T H E A T E R    Den Haag
D I R K   B U W A L D A    Fotograaf
R E K E N K A M E R   R O T T E R D A M    Rotterdam
R E S I D E N T I E   O R K E S T    Den Haag
R I J K S G E B O U W E N D I E N S T    Den Haag
T H E A T E R   Z W E M B A D   D E   R E G E N T E S    Den Haag
Q - R E S U L T S    Consultant – Driebergen
T H E A T E R   I N S T I T U U T   N E D E R L A N D    Amsterdam
P L A T F O R M   A R B E I D S M A R K T B E L E I D   R I J N M O N D    Rotterdam
A K S Y S    Maarsbergen
I B E X    Maarsbergen
Q U A L I T Y   G R O U P    Maarsbergen
J F   P E R F O R M A N C E   &   L I F E S T Y L E   Oegstgeest
K A L L I E S   Beusichem
K I N D E R F I L M A C A D E M I E    Culemborg
A . U . P .    Amsterdam University Press – Amsterdam
R E N   P R O D U K T I E S    Sieradenontwerper – Buren