K E T E N   G R A F I S C H   O N T W E R P

De naam zegt het al.  K E T E N.  Van vraag naar antwoord, van probleem naar oplossing, van concept naar uitwerking naar eindproduct: communicatie is een proces, een kettingreactie. Daarin zijn wij de verbindende schakel.
Van kleinschalige opdrachten tot veelomvattende projecten, intensief samenwerken met onze opdrachtgevers resulteert in doordachte, heldere en eigenzinnige ontwerpen.
We doen waar we goed in zijn. En we doen dat met plezier.  K E T E N.  Da's Rotterdams voor lol trappen.

V O O R U I T   E R M E E 

M E E S T E R L I J K   S T U C W E R K
Ieder zijn vak...
Stucadoor Lois Vlasblom is een ambachtsman met een kunsthistorische achtergrond. Zo creëert hij eigentijdse meesterwerken én geeft hij oude glorie een nieuw leven.
identiteit

D R I J F V E R E N   E N   D I L E M M A ’ S 
Ervaringen van een scheepsbouwingenieur
Erik Smit inventariseert vanuit allerlei disciplines hoe goede ontwerpen tot stand (kunnen) komen. Het compromis tussen functionaliteit en schoonheid is meestal volkomen vanzelfsprekend, maar even zo vaak bijna onbegrijpelijk.
boek

H E T   1 1 e   L U S T R U M
Studentenvereniging Paramedus
De commissies en vakgroepen van Paramedus blikken terug op het Utrechtse studentenleven. Met meer dan 800 leden en 55 jaar aan historie is er meer dan genoeg stof voor een kloeke bundel, vol bonte anekdotes en (bèn jij dat?!) compromitterende beelden.
boek

K L E I N   P O D I U M  –  G R O T E   A R T I E S T E N
Theater Heerenlogement
In het hart van de Betuwe staat een van de meest sfeervolle theaters van Nederland. Geliefd bij het publiek én bij de artiesten. Met ingang van volgend seizoen maken we het programma-overzicht, affiches en online aankondigingen.
identiteit

T U S S E N S P R I N T
K E T E N  grafisch ontwerp
Het zijn rare tijden. De economie trapt even op de rem.
Maar wij willen juist door! We bársten van de ideeën en we houden van aanpakken.
Dus zijn we een campagne gestart.
mailing

K E T E N  werkt voor

D A M E N   S H I P Y A R D S   G R O U P    Gorinchem
P I C O B E L L O    IJssalon – Schagen
H A P P Y   V I E W    Uitgeverij – Utrecht
E U R O T R O N I C   Alphen aan den Rijn
B A S E    Advocaten – Rotterdam
E L V E E   S T U C W E R K   Zevenhuizen (ZH)
G R A S P    Amsterdam
R I K X O O R T   E L E K T R O T E C H N I E K    Hardinxveld
X C E L L E N C E    Consultants – Bilthoven
E T T E M A   A D V O C A T U U R    Arbeid en onderneming – Wassenaar
D E   H A A N    Internationale verhuizingen – Alblasserdam
S Ø R E N S E N   A D V O C A T E N    Rotterdam
S T E R R E N   V A N   D E   H E M E L    Koken op verzoek – Beusichem
W E I J E R S   A R B E I D S R E C H T A D V O C A T U U R    Advocaten – Rotterdam
H E E R E N L O G E M E N T   Theater – Beusichem
K O   &   C O   Advocaten - Rotterdam

trots op het werk voor

N E D E R L A N D S   D A N S T H E A T E R    Den Haag
D I R K   B U W A L D A    Fotograaf
R E K E N K A M E R   R O T T E R D A M    Rotterdam
R E S I D E N T I E   O R K E S T    Den Haag
R I J K S G E B O U W E N D I E N S T    Den Haag
T H E A T E R   Z W E M B A D   D E   R E G E N T E S    Den Haag
Q - R E S U L T S    Consultant – Driebergen
T H E A T E R   I N S T I T U U T   N E D E R L A N D    Amsterdam
P L A T F O R M   A R B E I D S M A R K T B E L E I D   R I J N M O N D    Rotterdam
A K S Y S    Maarsbergen
I B E X    Maarsbergen
Q U A L I T Y   G R O U P    Maarsbergen
J F   P E R F O R M A N C E   &   L I F E S T Y L E   Oegstgeest
K A L L I E S   Beusichem
K I N D E R F I L M A C A D E M I E    Culemborg
A . U . P .    Amsterdam University Press – Amsterdam
R E N   P R O D U K T I E S    Sieradenontwerper – Buren
J A N - R O B B E R T   Z E E L E N B E R G   Juridisch advies - Utrecht