K E T E N   G R A F I S C H   O N T W E R P

De naam zegt het al.  K E T E N.  Van vraag naar antwoord, van probleem naar oplossing, van concept naar uitwerking naar eindproduct: communicatie is een proces, een kettingreactie. Daarin zijn wij de verbindende schakel.
Van kleinschalige opdrachten tot veelomvattende projecten, intensief samenwerken met onze opdrachtgevers resulteert in doordachte, heldere en eigenzinnige ontwerpen.
We doen waar we goed in zijn. En we doen dat met plezier.  K E T E N.  Da's Rotterdams voor lol trappen.

V O O R U I T   E R M E E 

R I K X O O R T   E L E K T R O T E C H N I E K
Ruim honderd jaar ervaring
Wat begon met het aanbrengen van scheepsbetimmeringen en eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden is uitgegroeid tot een bedrijf met een groot scala aan disciplines.
identiteit

M E E S T E R L I J K   S T U C W E R K
Ieder zijn vak...
Stucadoor Lois Vlasblom is een ambachtsman met een kunsthistorische achtergrond. Zo creëert hij eigentijdse meesterwerken én geeft hij oude glorie een nieuw leven.
identiteit

K L E I N   P O D I U M   –   G R O T E   A R T I E S T E N
Theater Heerenlogement
De In het hart van de Betuwe staat een van de meest sfeervolle theaters van Nederland. Geliefd bij het publiek én bij de artiesten. Met ingang van het seizoen 2021-2022 maken we het programma-overzicht, affiches en online aankondigingen.
identiteit

D R I J F V E R E N   E N   D I L E M M A ’ S 
Ervaringen van een scheepsbouwingenieur
Erik Smit inventariseert vanuit allerlei disciplines hoe goede ontwerpen tot stand (kunnen) komen. Het compromis tussen functionaliteit en schoonheid is meestal volkomen vanzelfsprekend, maar even zo vaak bijna onbegrijpelijk.
boek

L X   D O M O T I C A
Smart home. Goed plan.
Voor dit specialistisch werk heeft Rikxoort een apart bedrijf opgericht; hiervoor is KETEN gevraagd de huisstijl te ontwikkelen . High tech elektronica, aangelegd door de specialist.
indentiteit

K E T E N  werkt voor

D A M E N   S H I P Y A R D S   G R O U P    Gorinchem
P I C O B E L L O    IJssalon – Schagen
H A P P Y   V I E W    Uitgeverij – Utrecht
E U R O T R O N I C   Alphen aan den Rijn
B A S E    Advocaten – Rotterdam
E L V E E   S T U C W E R K   Zevenhuizen (ZH)
R I K X O O R T   E L E K T R O T E C H N I E K    Hardinxveld
L X   D O M O T I C A    Hardinxveld
X C E L L E N C E    Consultants – Bilthoven
E T T E M A   A D V O C A T U U R    Arbeid en onderneming – Wassenaar
D E   H A A N    Internationale verhuizingen – Alblasserdam
S Ø R E N S E N   A D V O C A T E N    Rotterdam
S T E R R E N   V A N   D E   H E M E L    Koken op verzoek – Beusichem
W E I J E R S   A R B E I D S R E C H T A D V O C A T U U R    Advocaten – Rotterdam
H E E R E N L O G E M E N T   Theater – Beusichem
K O   &   C O   Advocaten - Rotterdam

trots op het werk voor

N E D E R L A N D S   D A N S T H E A T E R    Den Haag
D I R K   B U W A L D A    Fotograaf
R E K E N K A M E R   R O T T E R D A M    Rotterdam
G R A S P    Amsterdam
R E S I D E N T I E   O R K E S T    Den Haag
R I J K S G E B O U W E N D I E N S T    Den Haag
T H E A T E R   Z W E M B A D   D E   R E G E N T E S    Den Haag
Q - R E S U L T S    Consultant – Driebergen
T H E A T E R   I N S T I T U U T   N E D E R L A N D    Amsterdam
P L A T F O R M   A R B E I D S M A R K T B E L E I D   R I J N M O N D    Rotterdam
A K S Y S    Maarsbergen
I B E X    Maarsbergen
Q U A L I T Y   G R O U P    Maarsbergen
J F   P E R F O R M A N C E   &   L I F E S T Y L E   Oegstgeest
K A L L I E S   Beusichem
K I N D E R F I L M A C A D E M I E    Culemborg
A . U . P .    Amsterdam University Press – Amsterdam
R E N   P R O D U K T I E S    Sieradenontwerper – Buren
J A N - R O B B E R T   Z E E L E N B E R G   Juridisch advies - Utrecht