D A M E N   S H I P Y A R D S   G R O U P
Een bloemlezing
Met meer dan 35 werven wereldwijd opereert Damen in vrijwel elk marktsegment van de scheepsbouw. State-of-the-art schepen worden in no time opgeleverd. 

identiteit - brochures, rapporten, speciale uitgaven

F A C T S   &   F I G U R E S
brochure met jaarcijfers en toelichtingen hierop
 

I S M S
naslagwerk met safety management system-schema’s waarin verschillende protocollen zijn vastgelegd
   

P O L I C Y   P L A N   2 0 2 0
beleidsplan van de Group voor 2020
   

2 0 1 8
verslag van de Damen Shipyards Group op het gebied van Social Responsibility 
   

Z I G - Z A G   F O L D E R T J E
voor grote mannen en vrouwen die willen sloeproeien bij Damen Gorinchem
   

I N T E R N E   N I E U W S B R I E F
met een overzicht van ontwikkelingen in de scheepsbouw in de Europese Unie 
   

C O R P O R A T E   B R O C H U R E

algemene informatie over alle activiteiten van Damen Shipyards Group – naast een Engelstalige editie ook in  Chinees, Russisch, Spaans, Vietnamees en Arabisch

+   B R O C H U R E   D I G I T A A L
   

F O T O B O E K
voor Jawar al Khaleej Shipping als aandenken aan de overdracht van 13 sleepboten
   

D A M E N   S E R V I C E S
brochure met alle serviceprogramma’s die worden aangeboden
   

I C E - C L A S S   W O R K B O A T S
brochure over werkboten voor extreme vaargebieden.
   

O F F S H O R E   P A T R O L   V E S S E L S
brochure over een serie scheepstypes
   

A   N E W   G E N E R A T I O N
brochure over een nieuw scheepstype
   

A S D   T U G   2 3 1 2
brochure over een specifiek scheepstype