D A M E N   S H I P Y A R D S   G R O U P
Concept en eindresultaat
Eenvoudig, snel en relatief low budget te vervaardigen brochures op pocketformaat. Met een scala aan toepassingen, voor een specifiek scheepstype, een serie schepen of voor een werflocatie. Maar ook gemakkelijk te vergroten voor brochures die heel veel informatie biedt. 
compact, handzaam, representatief

E E N   S C H E E P S T Y P E
A3 gevouwen naar pocketformaat – cover

S C H E E P S T Y P E   met diverse opties
A3 gevouwen naar pocketformaat - cover

W E R F I N F O R M A T I E
A3 gevouwen naar pocketformaat - cover

S H I P R E P A I R   &   C O N V E R S I O N
5-slag folder - cover

A C T I V I T E I T E N
kort en bondig – detail

C O R E   V A L U E S
standaard element in veel folders

E E N   S C H E E P S T Y P E   –   T E C H N I S C H E   S P E C I F I C A T I E S
compact op één A3

I N F O G R A P H I C   M E T   R E L E V A N T E   F E A T U R E S   E N   S P E C S
met daaronder compacte informatie over Damen Shipyards

B E S C H R I J V I N G   W E R F F A C I L I T E I T E N   E N   S P E C I A L I S M E N
compact op één A3

B E S C H R I J V I N G   S H I P R E P A I R   &   C O N V E R S I O N
5-slag folder – twee stroken méér om alle informatie te kunnen weergeven

I N F O G R A P H I C
heldere weergave van kerncijfers – detail